saabsalon62.serwis

Temat: Dofinansowanie do nauki
PFRON przyjmuje wnioski "Student II" i "Uczeń na wsi" źródło - niepełnosprawni.pl Od 10 września do 10 października można składać do PFRON wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Student II", a do 30 września – do programu "Uczeń na wsi". Do programu "Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" mogą przystąpić osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które są: studentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów...
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=2419


Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed