saabsalon62.serwis

Temat: I feel that might help
...upośledzające sprawność ustroju D 13. Kamica dróg żółciowych D 26. Przetoki okołoodbytnicze lub odbytnicy pierwotne i nawrotowe E 31. Bąblowiec, grzybica narządów jamy brzusznej E 2. Kamica układu moczowego, z okresowym wydalaniem złogów, udokumentowana radiologicznie D 5. Krwiomocz lub białkomocz o nie ustalonej etiologii( w twoim przypadku to od wkładania sobie długopisu w cewke moczową) Przetoka prąciowa cewki moczowej E 18. Zniekształcenie prącia znacznego stopnia D/E 20. Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza A/E 21. Przewlekłe nawrotowe, nieswoiste zapalenie najądrza i (lub) jądra D 22. Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego D 23. Brak lub zanik obu jąder D 5. Psychozy reaktywne D 6. Psychozy egzogenne D/E 11. Upośledzenie umysłowe E 13. Zaburzenia psychiczne niepsychotyczne pochodzenia organicznego, znacznie upośledzające...
Źródło: topranking.pl/1102/i,feel,that,might,help.php


Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed