saabsalon62.serwis

Temat: [Katowice] Zapomniane zabytki
...z nimi dogadać. Mogą mieć nieuregulowane sprawy spadkowe. Moim zdaniem jeżeli uda się dogadać z więcej niż połową z nich (połową udziałów), to należy odkupić taką część, zaryzykować, zainwestować w budynek i poczekać. Z czasem, kolejnym spadkobiercom będzie coraz trudniej wykazywać swoje prawa więc może sprawa się uleży. Jeżeli znajdą się tacy, którzy będą dochodzić swoich praw, to trzeba będzie skierować wniosek o zniesienie współwłasności i przysądzenie budunku miastu za spłatą pozostałych współwłaścicieli. Co do spłaty, to można starać się potrącić przynajmniej część poczynionych nakładów (nakłady konieczne). Strategia ryzykowna ale jeżeli nie uda się dogadać ze wszystkimi to moim zdaniem jedyna możliwa do zastosowania. W innym wypadku za 10 lat budynek będzie do rozbiórki.
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=51Temat: Egzamin z Enc. Prawa - dr Kaźmierczyk/zaliczenie mgr Kukuryk
...osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych) 7. Działanie administracji (stanowienie prawa, wydawanie aktów administracyjnych, zawieranie porozumien, zawieranie umów) 8. Władza wykonawcza to (prezydent, rada ministrow, organy kontrolne, ...) 9. Naczelne organy administarcji (premier, rada ministrów, wojewoda, marszałek województwa) 10. Swoboda zawierania umów obejmuje (swoboda formr, wyboru kontrachaneta, ..., ...) 11. Zniesienie współwłasności (podzial fizyczny, sprzedaż i dzieleni zysków, ..., ...) 12. Ubezwłasnowolnienie całkowite 13. Prawo podmiotowe (możność domagania się czegoś od kogoś) 14. Prawo podmiotowe bezwzglednie obowiazujace (charakteryzuje prawo własności, bierność, brak okreslonego podmiotu, ...) 15. Postępowanie główne (organ I instancji, I i II, ..., ...) 16. Decyzja ostateczna 17. Czym się różni decyzja od...
Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=3780


Temat: Zniesienie współwłasności
...sytuacja problemowa wygląda następująco: Jestem jednym z pięciu współwłaścicieli domu. Wraz z moją matką posiadamy łącznie jego 1/6 część, co zostało sądownie zatwierdzone w czerwcu tego roku. Trzej inni współwłaściciele posiadają więc łącznie 5/6 domu. Współwłaściciele ci zamierzają wnieść niebawem wniosek o zniesienie naszej (mojej i matki) współwłasności w celu sprzedaży domu. Ja i matka nie wyrażamy zgody ani na zniesienie współwłasności, ani na sprzedaż domu. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o udzielenie porady prawnej w związku z zaistniałą sytuacją: jakie działania powinnyśmy (ja i matka) podjąć w celu uniemożliwienia zniesienia naszej współwłasności ? jakie działania powinnyśmy podjąć w celu uniemożliwienia sprzedaży domu? w jaki sposób możemy się do tego przygotować ? w jaki sposób przebiega tego typu proces sądowy ?...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=1344


Temat: Koszty, projekty i wszystko inne ...
...że na lepiej sie nie chwalić że to ma być na hodowlę itp koni bo takich środków chyba nie ma albo są bardzo ograniczone. lepiej na zwykłe gospodarstwo i w ramach tego trzymanie koni o czym nie muszą wiedzieć 9. przypominam o mocno problematycznym kupowaniu ziemi rolnej. to jest ostra jazda i w razie czego proszę na email. nam zajęło rok żeby cokolwiek ruszyć. a chodzimy przy tym od 3 lat. mamy póki co 1/6 z 10ha, przedwstępną na 4/6, sprawę w sądzie o zniesienie współwłasności i póki co dużo optymizmu
Źródło: voltahorse.pl/forum/viewtopic.php?t=3317


Temat: Wycena wartości mieszkania przez biegłego sądowego
Witam wszystkich forumowiczów i przedstawiam sprawę. Jeden ze współwłaścicieli mieszkania (nie mieszka tam) wniósł do sądu sprawę o zniesienie współwłasności.Sąd powołał biegłego do wyceny mieszkania. Drugi współwłaściciel (mieszkający w tym mieszkaniu) będzie musiał je sprzedać i oddać należną część temu pierwszemu. Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:czy, określona przez biegłego sądowego, rynkowa wartość własnościowego lokalu mieszkalnego jest obligatoryjna? To znaczy,czy sprzedający, w przypadku braku zainteresowanych...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=1428


Temat: Zmiana sposobu użytkowania lokalu
...Jeżeli chodzi o własność w wypadku wielości spadkobierców stają się oni współwłaścicielami masy spadkowej. poza tym prawo stanowi tak ze dom jest wspolny i podwyzszenie jedo standardu ,zrobienie jenp w nim centrum haddlowego ,jest równiez wspolne bez wzgledu kto inwestowal Chyba coś pokręciłeś. Zbyt selektywnie traktujesz prawo bo nie doczytałeś, że ten kto ulepszył ma prawo albo zabrać ulepszenia albo żądać za nie rekompensaty. zniesienie wspolwlasnosci pozniej ,po zrobieniu inwestycji moze drozej kosztowac ,TO NA 100% Na 100% to ty powinieneś przeczytać przepisy o opłatach sądowych. Wniosek o
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=2297


Temat: Czy adaministrator ma obowiązek zapewnić sygnał TV ?
...warunki techniczne, montażowe. Jeżeli chodzi o opłaty za anteny to można ewentualnie brać pod uwagę opłatę za zajęcie części dachu pod ustawienie anteny. Wprawdzie każdy kto posiada własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego ma także prawo współwłasności w częściach wspólnych nieruchomości (w tym dachu) , jednak z uwagi na brak fizycznego wydzielenia części przypadającej na danego współwłaściciela (co może nastąpić przez zniesienie współwłasności) trudno będzie wykazać, iż dana osoba używa dachu w ramach swojego udziału we współwłasności dachu. Jednak uprawnienie to powinno być brane pod uwagę przy ustalaniu ewentualnych opłat. Jeżeli chodzi o to kto ma prawo ustalać zasady montażu anten (czy ewentualny sprzeciw jednego lokatora może spowodować nie wydanie zezwolenia) to tego typu decyzje winny być wydawane zgodnie z prawem...
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1452416.html


Temat: SPADEK
...spadkową obejmującą tak jej majątek osobisty (do którego niewątpliwie wchodzi wspomniana przez Ciebie nieruchomość) oraz jej część majątku wspólnego. Na chwilę obecną dziecko Anny S. oraz jej mąż (+ ew. dziecko męża jeżeli przysposobione) mają współwłasność ułamkową na tej masie majątkowej w wysokości 1/2 na każdego (bądź odpowiednio 1/3). Teraz wchodzi nam tylko kwestia działu tejże masy majątkowej czyli po prostu zniesienie współwłasności. Może ono dokonać się tak umownie (przy czym skoro w masę majątkową wchodzi nieruchomość umowa powinna być w formie notarialnej) bądź w drodze orzeczenia sądu jeżeli spadkobiercy nie mogą bądź nie chcą zawrzeć umowy o dział spadku.
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2215


Temat: Współwłasciciel - jak usunąć
Nie ma problemu ze zniesieniem współwłasności które może być umowne (zgodne) lub sądowe (w razie sporu co do np. ceny) Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo...
Źródło: samochodyswiata.pl/viewtopic.php?t=9622


Temat: Zniesienie współwłasności nie chroni przed wierzycielem
Niedawno musiałem ogłosić upadłość swojej firmy. Czy zawarcie z żoną umowy o wprowadzeniu rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości pozwoli uchronić część majątku przed wierzycielami?Powrót do artykułu: Zniesienie współwłasności nie chroni przed wierzycielem
Źródło: forum.forsal.pl/index.php?showtopic=3441


Temat: DO PRAWNIKA sądu rodzinnego
W maju tego roku porzucił mnie mąż z trójką dzieci, w tym z dzieckiem autystycznym .Wniósł do sądu pozew o zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wiem, że liczy na wyrwanie jakiś pieniędzy z domu, w którym ja nadal mieszkam z dziećmi, a który budowaliśmy w czasie trwania małżeństwa, ale z dużą pomocą finansową moich rodziców, na co nie ma zbyt wiele dokumentów.Sam prowadzi działalnośc gospodarczą i razem ze wspólnikiem już straszyli mnie sądem i wizytą komornika. Ja zgadzam się na to zniesienie, ale z...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7724


Temat: Ustawa o podatku od spadków i darowizn
...podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń; 5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia; 6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie; 7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności; przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw. 2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć. 3. Nabycie pod...
Źródło: forum.prawnik24.pl/viewtopic.php?t=435


Temat: Wspolwlasnosc nieruchomosci
Możesz złożyć do sądu wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości albo wniosek o ustalenie sposobu kożystania z nieruchomości. Co do treści pisma, o ile nie wyrazisz na to zgody, nie jest ono dla Ciebie wiążące. Jeżeli chodzi o nakłady poniesione na malowanie wnętrza, jeżeli nie było ono konieczne, nie możesz żądać zwrotu poniesionych na ten cel nakładów. W podobnej sytuacji, chcąc uzyskać częściowy zwrot należałoby wezwać współwłaściciela do...
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=12797


Temat: egzaminy
Co do rolnego to dr jest wyagający. Byłem zaliczać egzain w poniedziałek. Pytał o obciążenia finansowe w rolnictwie (podatki, ubezpieczenia obowiazkowe i ubezpieczenia społeczne). Z tego co wiem to inne osoby które już zaliczały tez były o to pytane więc bradzo prawdopodobne że pojawi się to na egzaminie. Pytał o zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, definicje nieruchomości rolnej, czynniki gospodarowania w rolnictwie, ubespieczenia społeczne rolników: jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać emeryture rolniczą, postępowanie scaleniowe i wymienne: czy się różnią i czy kończy się postępowanie ( decyzja starosty nie jest odpowiedzią prawidłową, jest jakas inna ale nie pamiętam. To chyba wszystko. Dr styrasznie czepia...
Źródło: 212.33.71.181/forum/viewtopic.php?t=1748


Temat: zniesienie wspolwlasnosci
Chodzi mi o zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci.Ja wiem ze musze miec pelnomocnictwo w formie aktu notarialnego,ale potrzebuje wzor zebym mogla wyslac to do rodziny za granica zeby dobrze bylo napisane i co musi zawierac?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21482


Temat: Problemy z wyodrębnieniem własnościowego lokalu
...3. Czy przy wyodrębnieniu się 2/3 lokali mieszkalnych, sp-lnia może podjąć uchwałę o prowadzeniu dokumentów w sposób przyjęty dla wspólnot? 4.Nasze półroczne starania o wyodrębnienie lokali nie przyniosły efektów ( nie przyjęcie wniosków na zebraniu,nie odbieranie korespondencji) więc mamy zamiar wejść na drogę sądową, dlatego bardzo prosimy o wzór pozwu, stosownego do tej sytuacji, i czy w pozwie należy też umieścić prośbę o zniesienie współwłasności? 5. Jakie koszty sądowe powinniśmy wziąć pod uwagę? 6. Czy pozwy o wyodrębnienie lokali mieszkalnych mogą być złożone w formie pozwu zbiorowego i czy mogą być rozpatrywane w postępowaniu uproszczonym? 7. Czy termin 3 m-cy na złożenie pozwu do sądu okręgowego jest obowiązujący, także gdy sp-lnia nie przyjmuje wniosków (ani podczas zebrań,ani wysłanych pocztą), jeżeli tak to od jakiego momentu...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=868


Temat: Sprzedaż udziału w mieszkniu
Na pewno. Dział spadku nie jest tożsamy z rozporządzeniem udziałem. ( Zniesienie współwłasności również nie jest tożsame z rozporządzeniem udziałem). Ale pomijając już to, rozporządzenie udziałem jest ważne o ile nie narusza uprawnień pozostałych spadkobierców.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=8456


Temat: ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI
Sprawa zniesienia współwłasności nie jest taka prosta. Podziału można by dokonać jeśli spełni się zapisy ustawy czyli budynek musi mieć oddzielne wejścia, oraz musi być oddzielony ścianą spełniającą pewne warunki. Wspólne media nie są przeszkodą. To można zawsze zmienić. Ale oczywiście sprawa nie jest taka oczywista. I tak bez sądu się nie obędzie. Podział bez sądu załatwiłby zniesienie współwłasności tylko przy zgodzie współwłaścicieli. Należy bowiem po podziale przenieść udziały na poszczególne części nieruchomości. A czego można spodziewać się w sądzie ? /Życie pokazuje, że wszystkiego Radzę porozmawiać z prawnikiem Pozdr.
Źródło: tarajkowski.com/kadex/viewtopic.php?t=179


Temat: Zmiana w dowodzie rejestracyjnym
Pankiew wpisz w google Zniesienie współwłasności samochodu a otworzy sie lista stron z poradami
Źródło: skodafelicia.pl/viewtopic.php?t=4504


Temat: Zniesienie współwłasności -dwóch właścicieli
...stronę i jesteśmy stratni jakieś 5 metrów kwadratowych,myślimy ,że geodeta nam to zwróci. Na dzień dzisiejszy wejście do posesji przebiega przez część Pani P. ale chcemy mieć swoje wejście na swojej części i zrezygnować ze wpólnej ziemi z panią P., oprócz działki pod budynkiem. Kolejne pytanie: czy zostanie sporządzona inwentaryzacja budynku do podziału? Wykonana dokumentacja, ew. jaki jest kosztcałego przedsięwzięcia? (podział- zniesienie współwłasności) Jak wykonać remont dachu,skoro współwłaściciel nie jest nim zainteresowany? Czy wykonac remont i domagać się zwrotu połowy kosztów? A jeśli nie stać Go na remont to co możemy zrobić? ( jemu nie cieknie i nie jest zimno) Dach ,to stara dachówka karpiówka bez żadnego ocieplenia, więc nad stropem mamy temperaturę jak na zewnątrz i musimy ja niwelowac odpowiednio poprzez nadmierne ogrzewanie. Nadmieniam...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=618


Temat: Rozwód i podział mieszkania - sytuacja szczególna!
...mieszkania? Jak pomniejszyć udział mojej żony po zniesieniu współwłasności o mój wkład własny pochodzący z majątku odrębnego? (było to 100% ceny zakupu mieszkania) Jak ustrzec się przed najbardziej czarnym scenariuszem, tzn. zasądzenia zniesienia współwłasności poprzez przyznanie mieszkania mojej żonie z nakazem spłaty przez nią mojej części (co naturalnie nigdy by nie nastąpiło) ? A może powiniennem się ubiegać o zniesienie współwłasności poprzez przyznanie mi mieszkania z nakazem natychmiastowej sprzedaży i spłaty dla żony jej udziału pomniejszonego o połowę zadłużenia oraz mój wkład z majątku odrębnego? Czy jest taka możliwość? (piszę formalnie, ponieważ w/g kalkulacji w takim przypadku jej udział stałby się wręcz ujemny). Jaka kolejność postępowania byłaby najkorzystniejsza? Rozwód? Separacja? A może najpierw samo
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=470


Temat: Orzekanie o winie
...na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych. Art. 688. Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3. Skoro przepis odsyła do 618 i następnych, niżej te przepisy. One już bardziej szczegółowo objaśniają, jak dzieli się majątek wspólny małżonków. Ważne są w szczególności art. 622 i następne. Art. 618. § 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne. § 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o
Źródło: ogniowy.nethit.pl/viewtopic.php?t=7


Temat: Podział majątku - pole do sprzedaży.
Może założyc sprawę o podział majątku z uwzględnieniem art 46 § 2. k.r.i.o i zniesienie współwłasnosci. Po wyroku , będzie mógł dysponować całością . Musi się liczyć z koniecznością spłaty żony z przynależnej jej części. Niekoniecznie będzie to połowa ,bo jej wkład w powstanie tego majatku jest znikomy.
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1397559.html


Temat: Nabycie spadku
Jakie przepisy regulują poniższą sytuację: - umarł mąż, który wraz z żoną byli współwłaścicielami mieszkania własnościowego, - w czasie rozprawy sądowej o nabycie spadku i dział spadku (dzieci zrzekają się na matkę) sąd oprócz wcześniej pobranej opłaty za sprawy jw. dodatkowo zasądza kwotę z tytułu zniesienia współwłasności. Czy takie zniesienie współwłasności z mocy prawa nie następuje automatycznie w przypadku zgonu jednego ze współmałżonków?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38165


Temat: współwłasność
Jeśli masz w dokumentach wytyczoną część i wiadomo która to , to większego problemu nie ma.Nie musisz mieć zgody drugiego współwłaściciela na sprzedarz.Chyba że nie wiesz co konkretnie należy do ciebie , wtedy musisz założyć sprawę o zniesienie współwłasności a to są bardzo duże koszty.I kolejna rzecz , bardzo trudno jest sprzedać współwłasność bo kupujący bierze sobie duży problem na głowę , wiem bo sama jestem w podobnej sytuacji i nie mogłam sprzedać mieszkania 80 m .kw tylko dlatego że jest w budynku który jest współwłasnością ( za śmieszną kwotę 30 tys).Pozdrawiam.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36957


Temat: Zniesienie współwłasnosci na mieszkanie
...Pani w związku małżeńskim (nadal), a jednocześnie - przy braku informacji - między Państwem istnieje wspólność ustawowa małżeńska; oznacza to, że bez ustanowienia rozdzielności majątkowej lub rozwodu (separacji) nie jest możliwe zniesienie waszej wspólności; oczywiście można w tej chwili sprzedać mieszkanie i podzielić się kwotą, albo przed notariuszem umową ustanowić rozdzielność majątkową i dopiero wówczas wystąpić o zniesienie współwłasności
Źródło: zow.cba.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: SPADEK
camirek, niech ona zrobi tak, najpierw wniosek czy to do notariusza czy do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, potem pozew o przywrócenie posiadania albo wniosek o zniesienie współwłasności poprzez podział w naturze (sprzedaż) gdyż nawet jeżeli sąd przysądzi jej nieruchomość na własność to będzie miała obowiązek spłat na rzecz ojczyma - a domyślam się że nie ma stałego zarobku. A jak sąd przyzna rzecz na własność ojczyma to może się zdarzyć że ten będzie ociągał się ze spłatami bądź w inny sposób uprzykrzał życie. Tak czy siak zerknij sobie do art 212 KC
Źródło: forumwpia.org/viewtopic.php?t=2215


Temat: Jak wyjść ze wspólwłasności nieruchomosci ?
Siema. Nie wiem dokladnie jak to wyglada z punktu widzenia prawa spadkowego ale przy wspolwłasnosci kazdy ze wspołwłascicieli moze wniesć wniosek do sadu o zniesienie wspólwlasnosci! Jezeli nie ma możliwosci jej zniesienia w drodze umowy miedzy samymi zainteresowanymi stronami (bo brat nie chce) to moze złóż wniosek do sadu o podział nieruchomosci w drodze orzeczenia sadowego wtedy w przypadku gdy pozostały wspołwłasciciel jest "niewypłacalny" i nie jest w stanie spłacić twojego udziału oraz ewentualny podział rzeczy jest niemożliwy (bo jest to niemozliwe, sprzeczne z...
Źródło: 85.128.237.46/forumpi/viewtopic.php?t=1216


Temat: Dział spadku i zniesienie współwłasności
W sądzie został złożony wniosek o dział spadku ( po rodzicach) i zniesienie współwłasności. Posiadam 1/3 udziału, a siostrzenica 2/3. mieszkam w tym domu od urodzenia i użytkuję połowę domu. Opiekowałem się chorą matką aż do jej śmierci. Remontowałem dom w miarę potrzeb. Zająłem się niepełnosprawnym bratem alkoholikiem , który po rozwodzie wprowadził się do domu rodzinnego wbrew woli matki. Walczyłem z jego nałogiem kosztem własnego zdrowia. Siostra mieszka o 2 domy dalej i nigdy się nie...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=999


Temat: Sprawa AKTU NOTARIALNEGO
Toczyła się sprawa cywilna o zniesienie współwłasności. Za pozwoleniem Sądu uzyskałem kopię AKTU NOTARIALNEGO sąsiada (strony w sprawie) który był dołączony do akt sprawy, dotyczącego zamiany nieruchomości. CZY JA MOGĘ PRZEDSTAWIĆ TEN AKT NOTARIALNY W INNEJ SPAWIE, CZY TEŻ MIAŁEM PRAWO UŻYWAĆ GO TYLKO W TAMTEJ SPRAWIE?!!! Potrzebuję przedstawić ten AKT NOTARIALNY w innym urzędzie a nie chciałbym złamać prawa.
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=205


Temat: Do Prawnika zniesienie współwłasności.
Proszę o poradę; Sprawa jest trochę skomplikowana, ale po krótce przdstawie. Moja ciotka założyła sprawe o zniesienie współwłasności działki do której należy sporo osób między innymi ja. Były wyciagane dokumenty takie jak akty urodzenia, ślubu, zgonu itd. Ja nie wyrażałam zgody ani nie dawałam upoważnienia do ich wyciągniecia-moje pytanie: czy ktos ma prawo bez mojej zgody na wgląd i wyciąg dokumentów? Wiem że były wyciągnięte ponieważ figurują w aktach założonej sprawy. Jak mogę rozwiazac ten nurtujacy mnie problem. Proszę o...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=39293


Temat: będąc współwłaścicielem nieruchomości muszę każdy remont cz
Podaj sprawę do sądu o zniesienie wspólwłasnosci lub idź do notariusza z współwłścicielką i podzielcie majątek(jest dużo taniej).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37082


Temat: działka uprawowa -do podziału??
...może podlegać jedynie majątek, który stanowi minie (Art. 44. k.c. - Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe). Ponadto art. 195 k.c. stwierdza, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Własność w czasie trwania wspólnoty małżeńskiej jest wspówłasnością łączną, a po ustanu wspólnosci można żądać podziału majątku małżeńskiego m. in. poprzez zniesienie współwłasności. Stosuje się wówczas do podziału przepisy o zniesieniu współwłasnosci.
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=96


Temat: Potrzebuję porady prawnej
W tej sprawie było też orzeczenie Sądu Najwyższego - sygnatura akt: sygn. IV CSK 326/07. Niestety nie mogę znaleźć w sieci tekstu uzasadnienia. Co to metody rozliczeń, to z orzecznictwa wynika, że sądy nie dokonują rozliczeń konkubinatu na takich zasadach jak współce cywilnej. Wykorzystuje się raczej inne rozwiązania ( zniesienie współwłasności, bezpodstawne wzbogacenie itd.). Reszta z tekstach źródłowych podanych w linku.
Źródło: kobiety-kobietom.com/forum/viewtopic.php?t=7929


Temat: ZNIESIENIE WSPOLWLASNOSCI
Potrzebuje wzor pelnomocnictwa o zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci. Ja wiem ze musi to byc napisane w formie aktu notarialnego ale potrzebny mi wzor zeby wyslac rodzinie za granica zeby bylo to dobrze napisane.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21619


Temat: Zniesienie współwłasnosci na mieszkanie
Witam Mam pytanie. 1.Czy mogę wnieśc do Sądu pismo o zniesienie współwłasności na mieszkanie. które mam wspólnie z mężem ale ja tam nie mieszkam tylko mąż. Jezeli tak to do jakiego sądu sie składa takie pismo 2. Czy sad może sam orzec
Źródło: zow.cba.pl/viewtopic.php?t=8


Temat: Podział działki wspólnej
...zatem trzeba zarzucić urzędnikowi z UG z Piaseczna, nie pamiętam nazwiska, facet to był w każdym razie. Pytałem go dokładnie o tą kwestię, ponieważ dzielone przeze mnie działki wychodziły "na styk" z planem i drążyłem temat co będzie jeśli zabraknie przysłowiowego metra. Facet, jak wcześniej pisałem, powiedział, że opinia podziałowa będzie odmowna. Oczywiście ja w tym momencie mogę się odwołac do sądu, sąd zasądzając zniesienie współwłasności nakaże podział tych działek decyzją sądową i działki zostaną podzielone. Powstaną nowe działki z nową księgą i nowymi numerami. I według tego urzędnika, problem się zacznie, jeśli się na takich działkach będzie chciało coś zbudować. PnB nie zostanie wydane, ponieważ działka będzie miała powierzchnię niezgodną z planem, amen, a przecież przy rozpatrywaniu wniosku o PnB nikt nie będzie...
Źródło: forum.domki.net/viewtopic.php?t=3093


Temat: umowa deweloperska
...dyskutowaliśmy zmiany z prawnikiem. Generalnie rzecz biorąc atmosfera była zdecydowanie OK i Deweloper jest otwarty na rozmowy. Przy okazji otrzymaliśmy dwa dokumenty, załączam ich skany bo chyba będą interesujące dla wszystkich: uprawomocnione pozwolenie na budowę i podstawa prawna związana z podziałem działek (o którym piszę poniżej). A więc po kolei, co udało nam się wyjaśnić: 1. Sprawa budząca najwięcej emocji - podział działek/ zniesienie współwłasności. Okazuje się, że prawo budowlane nie zezwala w tej sytuacji na podział przed wybudowaniem budynków. Chodzi o minimalną powierzchnię działki budowlanej - nie może być mniejsza niż trochę ponad 700m2. W tym wypadku działki są dużo mniejsze, co uniemożliwia ich wydzielenie przed wybudowaniem domów i dopiero po postawieniu budynków możliwe będzie wydzielenie działek do nich przynależnych. Wszystko to...
Źródło: ekoline.fsl.pl/viewtopic.php?t=10


Temat: PRAWO SPADKOWE
Wydaje mi się powinna złożyć wniosek o zniesienie współwłasności.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38090


Temat: Problem z podziałem majątku
...dwie możliwości: 1) sądowy podział przy orzekaniu o rozwodzie (jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu), na wniosek jednego z małżonków, 2) umowny podział (aktem notarialnym) ale on opiera sie na porozumieniu stron a o to może być ciężko w tym przypadku. Jest jeszcze możliwość (ale to już po rozwodzie), kiedy rodzice będą współwłaścicielami mieszkania po 1/2 części na zasadach ogólnych, wystąpienia do sądu o sądowe zniesienie współwłasności przez przyznanie mieszkania jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty. Co do tego ile powinno się spłacić to nie wiem, musiałbym troche poszukać o tym.
Źródło: forum.kraj24.pl/viewtopic.php?t=104


Temat: wspólne mieszkanie
Myślę, że odpowiedź na pytanie dotyczące wspólnego życia we wspólnym mieszkaniu powinna być powiązana z odpowiedzią na pytanie czym dla tych osób jest związek, po co są razem? Dla mnie decyzja o kupnie mieszkania na współwłasność ze wspólnym kredytem wiązała się z zaufaniem do osoby, z którą byłam oraz z gotowością podzielenia się tym, co miałam. Piszę w czasie przeszłym, bo rozstaliśmy się, zniesienie współwłasności było czasochłonne, pracochłonne i kosztowne, ale możliwe do zrealizowania. Jeżeli spotkam osobę, z którą będę chciała się związać, oczywiście po raz kolejny podejmę to ryzyko (kredytowe), aby mieć to "poczucie bezpieczeństwa" oraz "własny kawałek podłogi" (chociaż wspólny, z bankiem w dodatku )
Źródło: kobiety-kobietom.com/forum/viewtopic.php?t=9198


Temat: Przepisanie samochodu na żonę
...właścicieli - nie słuchaj opowiastek że współwłaściciel może mieć 1 lub 99% udziału w własności to nie działalność gospodarcza np. spółka- kwota wolna od opodatkowania w tym roku wynosi 9.637 zł.( jeśli dobrze pamiętam) tak więc rynkowa wartośc samochodu może wynosić 2 razy więcej. jednak pamiętaj że darowizna jest nieopodatkowana jeśli jest to pierwsza darowizna od danej ososby w ciągu pięciu lat podatkowych. - nieodpłatne zniesienie współwłasności - nie pamiętam w tym momencie jak to się dokładnie przeprowadza. w urzędzie skarbowym w tym samym dziale co podatek od darowizn dowiesz się więcej lub poczekaj jakiś tydzień a ja dowiem się dokładnie
Źródło: forum.vectraklub.pl/index.php?showtopic=28593


Temat: zniesienie wspolwlasnosci
Czy chodzi Ci o zniesienie współwłasności nieruchomości? Jeżeli tak to musi być pełnomocnictwo w formie aktu noatrialnego.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21482


Temat: mieszkanie w spadku
...a jeżeli zostanie mieszkanie ci spłacone lub zostanie sprzedane to musisz zapłacić podatek od spadku i darowizn w/g trzecie grupy podatkowej z tym ,że najpierw musisz przyjącć spadek. Przykład : mieszkanie jest warte 100000 zł podatek wynosi 100000 : 2 = 50000-9637=40363-20556=19807x20%+2877,9=6839,3 zł.plus koszta związane z notariuszem ,księgą wieczystą i oczywiście kłopot ze sprzedażą mieszkania lub ewentualna sprawa sądowa o zniesienie wspólwłasności.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=38775


Temat: czy sąd może dokonać powtórnego podziału gospodarstwa
...2000r. została zniesiona współwłasność gospodarstwa aktem notarialnym (działka o pow. 3 ha. dom budynki gospodarcze), siostra oraz matka zrzekły się nieodpłatną darowizną swoich udziałów na moją rzecz. Było to rok przed ogłoszeniem Wyroku Trybunału Konstytucyjnego sygn. P.4/99 z 31.01.2001r. zmieniającego zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych. Sześć lat później w 2006r. siostry oraz brat wystąpili do sądu o dział spadku i zniesienie współwłasności nieruchomości z domem w mieście oraz działki rolnej 0,5 ha która leży 2km. od gospodarstwa i dalej pozostaje współwłasnością (ja, siostra, oraz matka), matka w 2005r. przekazała darowizną całe swoje udziały siostrom oraz bratu aktem notarialnym. W sprawie o dział spadku wystąpili o równy podział majątku dorobkowego (matka żyje i popiera ten wniosek) zaliczenie na moją schedę darowiznę od...
Źródło: forum.serwisprawa.com/viewtopic.php?t=655


Temat: wspólne mieszkanie własnościowe a jego sprzedaż
nalezy do sądu złożyć wniosek odział spadu i zniesienie wspólwłasnosci lokalu.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=531


Temat: Zmiana sposobu użytkowania lokalu
...dzień dzisiejszy konieczna jest zgoda wszysktkich wspólwascieciekli na zmiany a nalepiej przeprowadzic postepowanie spadkowe i nzniesienie wspolwlasnosci bo teraz nie maj a nic przeciwko jak sie zacznie kasa ( moze ) to wtedy bedac prawnymi wpspolwlasciecielami moga roscic pretensje uzasadnione poza tym prawo stanowi tak ze dom jest wspolny i podwyzszenie jedo standardu ,zrobienie jenp w nim centrum haddlowego ,jest równiez wspolne bez wzgledu kto inwestowal zniesienie wspolwlasnosci pozniej ,po zrobieniu inwestycji moze drozej kosztowac ,TO NA 100%
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=2297


Temat: zagadnienia z cywila/zaoczne!!!!!!!!!!
...samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu może stanowić odrębną nieruchomość. Odrębną nieruchomość lokalową ustanawia się: 1. w drodze umowy między współwłaścicielami nieruchomości; 2. w drodze umowy między właścicielem nieruchomości a nabywcą lokalu; 3. może to być jednostronna czynność prawna właściciela nieruchomości; 4. w drodze orzeczenia sądowego o zniesieniu współwłasności (np. zniesienie współwłasności małżeńskiej). Wszystkie czynności prowadzące do ustalenia odrębnej własności lokalu powinny być dokonane w formie aktu notarialnego. Do powstania odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis w księdze wieczystej, oznacza to, że odrębna własność lokalu powstaje z chwilą dokonania wpisu nawet nie prawomocnego a nie z chwilą dokonania wzmianki o wniosku – ten wyjątek ma charakter...
Źródło: 212.33.71.181/forum/viewtopic.php?t=776


Temat: Testy z poprzednich lat u Gospodarka
...jest rodzajem pełnomocnictwa, jakie może być udzielone wyłącznie przez przedsiębiorcę podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. 14. Przedawnienie Jako generalną zasadę kodeks ustala, że przedawnieniu ulegają wszystkie roszczenia majątkowe, tj. roszczenia wymierne w pieniądzu. Od zasady tej przepisy przewidują tylko nieliczne wyjątki. I tak np. nie ulega przedawnieniu mimo majątkowego charakteru roszczenie o zniesienie współwłasności. Kodeks cywilny określa ściśle terminy przedawnienia. Nie mogą one przy tym być ani skracane, ani przedłużane przez czynność prawną. Toteż strony nie mogą np. w umowie ustalić, że w stosunkach między nimi określone roszczenia przedawniać się będą z upływem innych terminów, niż przewidziane w kodeksie, bowiem przepisy określające terminy przedawnienia są przepisami imperatywnymi...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=1578


Temat: USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH Z
...100 złotych pobiera się od wniosku o: 1) ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej; 2) ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania; 3) rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej. Opłatę stałą w kwocie 2.000 złotych pobiera się od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Opłatę stałą w kwocie 1.000 złotych pobiera się od wniosku o zniesienie współwłasności. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych. 3. Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu...
Źródło: ogniowy.nethit.pl/viewtopic.php?t=213


Temat: Osiedla mieszkaniowe w Gminie Wiązowna
...to na działki po 1200m2 z drogą o szerokości 5m. Na każda z tych działek bezprawnie uzyskuje warunki zabudowy (w jaki sposób to robi to juz długa historia) na dom jednorodzinny wolnostojący bo innej zabudowy nie ma w takiej okolicy. Buduje zaś bliźniak, nazywając go budynkiem jednorodzinnym dwumieszkaniowym bo to dopuszcza prawo budowlane. Później sprzedaje po pół takiego domu + działka na współwłasność dwóm nabywcom. Oni wnoszą do sądu o zniesienie współwłasności (kosztuje to tylko 1000zł) i już mamy legalną zabudowę bliźniaczą na działkach o powierzchni 600m2. I jak powiedział ktoś z moich znajomych jak zobaczył taki rząd bliźniaków w polu - "architektura jak w ruskim kołchozie"
Źródło: wiazowna.info.pl/noweforum/viewtopic.php?t=146


Temat: Zniesienie współwłasności - sprawa w sądzie
...sprawa jest indywidualna. Otóż od maja 2009r mąż jest współwłaścicielem działki współnie z dwiema kuzynkami, mąż 1/2 i one po 1/4. Na męża działce stoją bubynki: mieszkalny i gospodarcze, na działce kuzynek nie stoi nic. Granica została wyznaczona przez geodetę, którego kuzynki zamówiły w zeszłym roku, kiedy mąż jeszcze nie był współwłaścicielem omawianej działki - wtedy była teściowa. Kuzynki wniosły sprawę do sądu o zniesienie współwłasności i zaakceptowanie przez sąd granicy, którą wyznaczył im geodeta, zrobiły to w listopadzie 2009r, kiedy mąż był już współwłaścicielem. Odbyła się pierwsza sprawa, na której mąż nie zgodził się na granicę wytyczoną przez geodetę zamówionego przez kuzynki. Sąd powiedział najlepiej się dogadać, będzie bez kosztów, dał 2 tygodnie czasu na to, że albo mąż się z nimi dogada, albo sam wezwie...
Źródło: forum-prawne.pl/viewtopic.php?t=814

Formularz

POst

Post*

**Add some explanations if needed